Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Erdélyi magyar fiatalok munkaerőpiaci integrációja (a kutatás ismertetése)

A MarkeTeam Szakkollégium 2020-as évben nagy fába vágta a fejszéjét, elhatározták, hogy felmérik az erdélyi ifjúság munkaerőpiaci mutatóit, majd a kapott eredményeket megosztják a nagyközönséggel is! Ezúttal dr. Csepeti Ádám előszóját olvashatjátok, amely egyfajta előszó a kutatási eredmények ismertetéséhez!

Bevezetés és kutatási célok

Az empirikus kutatások szerint a Kárpát-medencei magyarság demográfiai hanyatlásának egyik oka a gazdasági bizonytalanságban, a nehezen kiszámítható munkaerőpiaci feltételrendszerben keresendő. Különösen igaz ez a megállapítás a határon túli, elszakított területeken élő magyar közösségekre, ahol nem csupán kisebbségi lét jelent gyakran negatív diszkriminációt a munkaerőpiacon, hanem a környező országok politikai, gazdasági, kulturális és szabályozási környezetének turbulens változásai is fokozzák az elhelyezkedési nehézségeket, gátolják a sikeres munkaerőpiaci integrációt.

A kisebbségben élő magyar fiatalok szülőföldön maradása egy stabil, számukra kiszámítható munkaerőpiaci vízió észlelését feltételezi. Ez alapkritériuma olyan, nemzetstratégiai szempontból is meghatározó gazdasági-társadalmi tényezők javulásának, mint a foglalkoztatási ráta emelkedése, a minőségi munkapozíciók betöltése, a munkahellyel kapcsolatos elégedettség emelkedése, a jólét és szubjektív jól-lét növekedése, a kivándorlási hajlandóság csökkenése vagy a családalapítási kedv emelkedése. 

A célzott társadalompolitikai és gazdasági beavatkozások előkészítése ugyanakkor nem nélkülözheti az érintett magyar kisebbségi közösségek munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos attitűdjeinek, tapasztalatainak tudományos szintű felmérését. A Kolozsváron működő MarkeTeam Szakkollégium tehetséges és szorgalmas diákcsapata egy kutatási projekt keretében arra vállalkozott, hogy a legjelentősebb határon túli magyar közösségben, az erdélyi magyarok körében feltárja a helyi fiatalok romániai munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos észlelését és preferenciáit. A MarkeTeam Szakkollégium kutatásának átfogó célkitűzései a következőkben foglalhatók össze:

  • Általános pillanatfelvétel készítése az erdélyi magyar fiatalok romániai munkaerőpiaci kilátásairól, kivándorlási hajlandóságáról és a munkaerőpiaci helyzetükkel való elégedettségről.
  • Az erdélyi magyar fiatalok elhelyezkedéssel, munkahely választással (pl. ágazat, szervezet típus, fizetés) kapcsolatos preferenciáinak és várakozásainak felmérése.
  • Az erdélyi magyar fiatalok romániai munkaerőpiaci szereplők iránti bizalmának ismertetése.
  • A sikeres romániai munkaerőpiaci integrációhoz szükséges készségek és kompetenciák fontosságának és teljesítésének felmérése, az iskolarendszer támogató szerepének feltárása a szükséges készségek és kompetenciák elsajátításában.

A MarkeTeam Szakkollégium kutatása a fiatalok munkaerőpiaci integrációját vizsgáló korábbi empirikus tanulmányokhoz képest nem csupán a klasszikus szocio-demográfiai perspektívából mutatja be az erdélyi magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzetét, hanem számos gazdasági, üzleti és oktatási változó bevonásával keresi a válaszokat a fiatalok munkaerőpiaci integrációját elősegítő és gátló tényezők hatásának illusztrálására, így az eredmények értelmezésére és felhasználására széleskörű társadalmi érintetti csoportoknak nyit lehetőséget.

Alkalmazott kutatási módszertan

A téma alapos körbejárása és a későbbi kérdőíves módszertan megalapozása érdekében 2020 tavaszán a Marketeam Szakkollégium diákjai több mint 30 db. strukturált és félig strukturált szakértői és mélyinterjú keretében folytattak feltáró jellegű beszélgetéseket erdélyi magyar középiskolás és egyetemista diákokkal, fiatal munkavállalókkal, pedagógusokkal, szülőkkel, vállalatok vezetőivel és HR munkatársaival, karrier-tanácsadókkal, valamint az erdélyi magyar fiatalok vizsgálatában évtizedes tapasztalattal rendelkező újságírókkal és kutatókkal.

A terepmunka gerincét képező nagymintás kérdőíves adatfelvételre 2020 nyarán került sor, a kutatás előkészítésében és lebonyolításában az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) és a Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) működtek közre. A kérdőíves kutatás célcsoportját a 16-30 év közötti erdélyi magyar fiatalok képezték. A válaszadás önkéntes és anonim volt, a válaszadókat értékes nyereményekkel és egyedi azonosító kódokkal ösztönöztük a teljes kitöltésre. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vett igénybe.

A kutatás iránti nagy érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy 1584 válaszadóból – különböző szakmai és statisztikai okokból kiszűrve – 1323 minőségi adatszolgáltatással jellemezhető válaszadó került be az elemzésbe, akik közül 1033-an teljesen kitöltötték a kérdőívet. Elemzéseink elvégzéséhez az IBM SPSS 25.0 statisztikai szoftvercsomagot alkalmaztuk. Az eredmények értelmezéséhez és következtetések levonásához a MarkeTeam Szakkollégium diákjai 10 db. utólagos interjút készítettek, amelyekben célirányosan az érdekesebb kutatási tapasztalatok és társadalom-politikai implikációk árnyalt megfogalmazását támogatták.

A következő hetekben a különböző erdélyi médiumokban (a Thinkonomy blogját is beleértek) várhatóan megjelennek majd a kutatási eredmények részletesebben, különböző részeket feldolgozva, ezeket a Marketeam Szakkollégium diákjai fogják ismertetni egy-egy rövid írásban kutatásunk legfontosabb eredményeit meghatározott témák szerint. Az összefoglalók során a kutatásban résztvevő diákok bemutatják majd, hogy miképp látják az erdélyi magyar fiatalok a romániai munkaerőpiaci kilátásokat, mennyire bíznak az egyes munkaerőpiaci intézményekben, szereplőkben, mely szektorokban milyen szervezeteknél szeretnének elhelyezkedni és hogyan alakul körükben a kivándorlási hajlandóság. Továbbá, a szakkollégisták ismertetni fogják a fiatalok munkahelyekkel kapcsolatos várakozásait, és munkahelyi tapasztalataik függvényében az elvárások és az elégedettség közötti esetleges eltéréseket, valamint az iskolarendszer szerepét a sikeres munkaerőpiaci integráció támogatásában.

Ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe a Marketeam Szakkollégium diákjainak következő írásait!

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed