Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A mezőgazdászok minden elhasznált liter gázolaj után igényelhetik a járulékadó visszatérítését. Literenként ez az ár akár az 1,8 lejes összeget is elérheti. A kérelmet a gazdáknak 20 nap alatt kell benyújtaniuk a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA).

Napok kérdése, amíg Románia Kormánya elfogadja azt a kormányhatározatot, amely előírja a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj járulékadójának visszatérítését. A támogatásban azok a mezőgazdászok részesülhetnek, akik jogi személyiséggel rendelkeznek, vagy pedig vállalják azt, hogy 60 nap leforgása alatt azzá vállnak. A támogatás 2015-re vonatkozik. A támogatás igénylése alatt azt kell érteni, hogy a mezőgazdász benyújt egy dossziét az adott intézményhez, mely tartalmazza azt, hogy hány állatot tart, illetve mekkora földterületen gazdálkodik. A dosszié elfogadása után egy keretszerződést köt a hatóság a gazdákkal, ami után negyedévente igényelheti a támogatást, az adott periódusban elhasznált gázolaj fejében adott támogatás folyósítását.

A gazdák a következő feltételeknek kell, hogy eleget tegyenek:

 • Be kell, hogy legyenek iratkozva a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) nyilvántartásába.
 • A gazda által művelt földterületeknek kötelező módon szerepelniük kell az APIA rendszerében.
 • A művelt földterületek be kell, hogy legyenek írva a Polgármesteri Hivatal által vezetett Mezőgazdasági Regiszterbe.
 • A gazdaság tevékenysége engedélyeztetve kell, hogy legyen az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságtól (ANSVSA).
 • A megtermelt javak mezőgazdasági termékek kell, hogy legyenek.
 • Az 1174/2014. sz. Kormányrendelet alapján a gazdáknak 2015 és 2020 között évente kell benyújtaniuk a kérvényt a keretszerződés megkötése érdekében. Az adott évre a dossziét az előző év utolsó hónapjában kell benyújtani, kivételt képez a 2015-es év, mely esetében a dossziét a törvény közzétételétől számított 20 munkanap leforgása alatt kell benyújtani.

A keretszerződés megkötése érdekében a dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • A cég bejegyzési lapját, illetve a tulajdonos személyi igazolványát.
 • Egy igazolást a Polgármesteri Hivataltól a megművelt földterületek nagyságáról.
 • Egy táblázatot a hozzávetőleges kultúrákról (formanyomtatvány alapján).
 • Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságtól (ANSVSA) kiállított engedélyt.
 • Az átlagos állatállományt tartalmazó állatorvosi igazolványt.

Figyelem: a gázolaj vásárlását igazoló dokumentum (számla/nyugta) kötelező módon kell, hogy tartalmazza a vállalat azonosítószámát!

Az év leforgása alatt negyedévente a maximális üzemanyag mennyiség töredékét lehet elszámolni. Az elszámolás kötelező módon kell, hogy tartalmazza a vetésszerkezetet, egy összesítő táblázatot az elhasznált gázolajmennyiségről, a gázolaj vásárlását igazoló dokumentumokat, illetve az állami kincstárnál nyitott bankszámla kivonatot. Azoknak a gazdáknak, akik állatokat is birtokolnak, kötelező módon csatolniuk kell egy állatorvosi igazolványt. A méhészek a felsorolt dokumentumokon kívül csatolják a kiküldetési rendelvényt (ordin de deplasare), egy igazolást a polgármesteri hivataltól, mely igazolja a méhek hazaszállítását, illetve a méhek kezelését igazoló kártyát.

A maximálisan elszámolható gázolajmennyiségek hektárra(ha), illetve számosállat-egységre(UVM) lebontva a következő táblázatban találhatók. Továbbá gombák és méhek esetén a tonna-, illetve kaptárszám szerint értelmezettek az értékek.

Fogyasztás
Növényi ágazat
Gabonafélék 78 liter/ha
Rizs 96 liter/ha
Hüvelyes növények 78 liter/ha
Olajnövények 78 liter/ha
Krumpli 150 liter/ha
Cukorrépa 139 liter/ha
Dohány 140 liter/ha
Fűszer és gyógynövények 100 liter/ha
Szabadon termesztett zöldségek 148 liter/ha
Melegházban termesztett zöldségek 75 liter/ha
Dinnyefélék 150 liter/ha
Virágok 100 liter/ha
Gombák 80 liter/tonna
Legelők, kaszálók 30 liter/ha
Takarmánynövények 130 liter/ha
Gyümölcsösök 130 liter/ha
Eper és termő cserjék 65 liter/ha
Szőlő 125 liter/ha
Telepítésre előkészített területek 150 liter/ha
Faiskolák 40 liter/ha
Energianövények 100 liter/ha
Állati ágazat
Szárnyasok 39 liter/UVM
Sertések 6 literUVM
Szarvasmarhák 56 liter/UVM
Birkák, kecskék 6,75 liter/UVM
Méhek 18 liter/kaptár

 

 

 

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed