Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Részvénytársaság által évente felajánlott 1-1 szakmai ösztöndíj egyetemi hallgatók számára, a megadott szakterületen.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A LAM Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) célja a hazai, magyar nemzetiségű értelmiség kinevelésének a segítése egy hagyományosan keresztényi és polgári értékrend szellemében.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

A jogszabály alapján pályázhat minden, 35 évesnél nem idősebb (1980. január 1. után született), akkreditált felsőoktatási intézményben, agrártudományi, illetve közgazdaság szakon, látogatásos – azaz nappali – rendszerben egyetemi tanulmányokat folytató román állampolgár, aki aktív hallgatói jogviszonyát a 2015-2016-os egyetemi tanévre igazolni tudja. Nem pályázhatnak egyetem utáni képzésre beiratkozott – magiszteri (mesteri) illetve doktori tanulmányokat folytató – hallgatók.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a nem romániai, nem államilag akkreditált felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók.

TUDOMÁNYTERÜLET, KATEGÓRIA

Pályázni az agrártudomány (állategészségügy), illetve a közgazdaság tudományterületén lehet, a szaknak megfelelően, a megadott témakörökben. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat!

Az elbírálás két kategóriában történik, azaz 1-1 ösztöndíjat folyósítunk, a szakterületeknek megfelelően (a kiválasztott témakör és cím kötelező, illetve kizáró jellegű):

 • Agrártudomány kategória – Mit rejt a jövő: sikeres családi, vagy nagyobb méretű gazdaságokat, szövetkezeteket? – Térségi jövőkép Hargita és Kovászna megyében a 2014-2020-as vidékfejlesztési politika tükrében szaktanulmány.
  • A pályázat benyújtásához a megadott témakörben egy vázlatot (tervet, szinopszist) kell elkészíteni és beküldeni, egy olyan (minimum 30 oldalas) szakdolgozat vázlatát, amelyet az ösztöndíjat elnyerő hallgató a támogatási szerződésben megadott feltételek mellett egy későbbi időpontra elkészít, majd személyesen bemutat a pályáztató szervezetek kijelölt testülete előtt. A szerződés aláírását követően a megjelölt pályamunka elkészítése kötelező érvényűvé válik, elmulasztása az ösztöndíj visszaigénylését vonja maga után.
 • Közgazdaság kategóriaSikeres, vidéki környezetben gazdasági elven működő együttműködési példák Erdélyben – szaktanulmány.
  • A pályázat benyújtásához a megadott témakörben egy vázlatot (tervet, szinopszist) kell elkészíteni és beküldeni, egy olyan (minimum 30 oldalas) szakdolgozat vázlatát, amelyet az ösztöndíjat elnyerő hallgató a támogatási szerződésben megadott feltételek mellett egy későbbi időpontra elkészít, majd személyesen bemutat a pályáztató szervezetek kijelölt testülete előtt. A szerződés aláírását követően a megjelölt pályamunka elkészítése kötelező érvényűvé válik, elmulasztása az ösztöndíj visszaigénylését vonja maga után.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, A TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

 • Az ösztöndíj időtartama 9 hónap (október – június). Egy ösztöndíj összege havi nettó 450 RON, azaz a teljes időtartamra (tanévre) 4050 RON. Az ösztöndíj – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – adómentes juttatásnak minősül.
 • Az október-november-december időtartamra az ösztöndíj háromhavi összege egy tételben kerül kifizetésre, legkésőbb december 15-ig. A további tételeket havi bontásban folyósítjuk.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a LAM Alapítvány (www.lamilieni.ro), valamint a LAM Mikrohitel Rt. honlapjáról (www.microcreditlam.ro), de igényelhető e-mail-en is, az office@lamilieni.ro és a lamsa@lamilieni.ro címek bármelyikén.

Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el, csak személyesen vagy postai úton! Részletek a megfelelő fejezeteknél.

A KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

A teljes pályázati csomag (minden felsorolt dokumentumot egy példányban kell csatolni):

 1. A LAM pályázati adatlapja (Pályázati adatlap – letölthető típusnyomtatvány) – eredeti, géppel kitöltött és aláírt példány;
 2. Hallgatói jogviszonyt igazoló okirat másolata – Eredeti alapján készült másolat felirattal, aláírva;
 3. Személyi igazolvány másolata – Eredeti alapján készült másolat felirattal, aláírva;
 4. Szakmai, Europass-típusú önéletrajz (a pályázó elérhetőségeivel) magyar nyelven – eredeti, géppel megírt, aláírt példány;
 5. A pályamű magyar nyelven – a megadott témakörben elkészítendő szakdolgozat vázlata (minimum 3 – maximum 5 gépelt oldal, A4-es formátum, Calibri betűtípus, 12-es méret, 1,5-ös sorköz, az alcímben kérjük megjelölni a megfelelő kategóriát) – nyomtatott formában, aláírva.

A pályázathoz szükséges adatlapot (1) elektronikusan kell kitölteni, s a pályázat elküldése előtt kinyomtatni, majd aláírni.

Az 1-es, 4-es és 5-ös dokumentumokat elektronikus formátumban is csatolni kell egy CD-re kiírva, amelyet a pályázati borítékba kell behelyezni.

Formai hibának minősülnek a következők:

 1. a beküldött pályázati csomag postabélyegzőjén szereplő dátum a megadott határidő utáni időpontot jelöl;
 2. az űrlap hiányosan van kitöltve;
 3. hiányzik a CD-melléklet, a szükséges dokumentumokkal;
 4. a beküldött dokumentáció hiányos, illetve a szükséges okiratok nincsenek megfelelően kitöltve.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázatokat a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. által közösen felállított Ösztöndíj Bizottság fogja elbírálni. Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a pályázatok elbírálásakor mindenekelőtt a minőség elve alapján döntenek, összhangban a két intézmény szellemiségével és céljaival. Az Ösztöndíj Bizottság határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

HATÁRIDŐ

A pályázat leadásának meghosszabbított határideje 2016. január 15. (a postabélyegző dátuma, illetve személyes leadás esetén 2016. január 15, 1530).

A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a pályázat minden esetben érdemi elbírálás nélkül kerül elutasításra.

POSTACÍM

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:

Societatea de Microfinanțare Rurală LAM IFN S.A.

520003 – Sfântu Gheorghe, Str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Jud. Covasna, România

A borítékra kérjük, írják rá: LAM Ösztöndíj 2015/2016

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Bordás Attila – pályázati koordinátor

telefon: 0742 27 79 94, munkanapokon 10:00-14:00 között

e-mail: attilabordas@lamilieni.ro

*

Dombi Örs – pályázati koordinátor

telefon: 0721 24 54 29, munkanapokon 10:00-14:00 között

e-mail: dombi.ors@lamilieni.ro

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed