Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Az évek során a 2008/220 sz. törvény és ezáltal a Zöld Bizonylatos támogatási rendszer is több módosításon esett át, amelyek között voltak olyan módosítások, amelyekre számított a piac, de többnyire meglepetésszerű, és a termelők érdekeinek ellentmondó módosítások voltak. Vegyük sorra a legfontosabbakat.

Az Európai Bizottsággal folytatott – a támogatási rendszer engedélyezésére irányuló – tárgyalások folyamán az EB egyik legfontosabb követelménye az volt, hogy az Országos Energia Hatóság folyamatosan kövesse a piac alakulását. A hatóságnak követnie kell az átlagos beruházási költségeket minden egyes erőforrás és technológia típusra, és amennyiben túltámogatottságot (overcompensation) észlel, azonnal közbelép és a következő év elejétől csökkenti a Zöld Bizonylat számot, ahol a túltámogatottságot észleli. Az így eszközölt csökkentések csak azokat a projekteket érinthetik, amelyek a csökkentés életbe lépése után készülnek el és kezdenek termelni, a már létező és a támogatási rendszerre akkreditációt szerzett erőművek pedig maradnak az eredeti Zöld Bizonylat számmal. Ezt a kötelezettséget az EB 4938/2011 sz. Határozata is tartalmazza, és utólag a 2008/220 sz. törvénybe is belefoglalták.

Túltámogatottság akkor lép fel, amikor egy erőforrás- vagy technológiatípusnál, az átlag megtérülési ráta az EB által jóváhagyott referencia megtérülési rátákhoz (IRR) képest több mint 10%-kal növekszik.

AZ EB által jóváhagyott referencia megtérülési ráták (IRR)

Erőforrás- vagy technológiatípus Szél Víz Biomassza- kapcsolt termelés (CHP) Biomassza- hulladékok, csak villamosenergia termelés Biomassza- termesztett energia növények, csak villamosenergia termelés Depónia, szennyvíz tisztítók iszapjából képződő gáz Nap

IRR (%)

10,9 10,2 10,5 10,6 11,3 11,8 11,6

 

Az Országos Energia Hatóság első piaci elemzését a 2012. évi adatok alapján 2013-ban végezte, amely során arra a következtetésre jutott, hogy a nap, a víz és a szél esetében túltámogatottság van és javasolta a Zöld Bizonylatok számának olyan mértékű csökkentését 2014 január 1-jétől, hogy az átlag megtérülési ráták visszaálljanak az EB által jóváhagyott referencia megtérülési ráták szintjére. Így a támogatási rendszer a Zöld Bizonylat számok tükrében a következőképpen módosult:

Zöld Bizonylatok száma 2014. január 1-je előtt és után

 

Megújuló erőforrástípus ZB szám/MWh2013 december 31-ig

ZB szám/MWh

2014 január 1-jétől

1

Víz (max 10MW) 3 2,3

2

Nap 6

3

3

Szél 2 (2017-ig) 1,5 (2017-ig)
1 (2018-tól)

0,75 (2018-tól)

4

Biomassza 1: fahulladék,  növényi hulladék, állati hulladék, erdészeti hulladék stb. 2

2

5

Biomassza 2: termesztett energia növények 3

3

6 Depónia, szennyvíz tisztítók iszapjából képződő gáz 1

1

 

Ez az a módosítás, amely nem lepte meg a piaci szereplőket. Számítottak rá tudván, hogy ez elő van írva mind az EB határozatában, mind a 2008/220 sz. törvényben. A csökkentési javaslatot az OEH 2013. március 30. előtt már közzétette, tehát a befektetők, az érdekeltek kilenc hónappal a csökkentés életbe lépése előtt tudták, hogy mire számíthatnak 2014-től.

A második piaci elemzésre 2014-ben került sor a 2013. évi adatok alapján. Ennek eredménye azt mutatta, hogy egyetlen erőforrástípus, vagy technológia esetében sincs túltámogatottság, ezért az OEH javaslata az volt a kormány felé, hogy 2015-től ne eszközöljön semmilyen csökkentést a támogatási rendszerben.

Az évek során a 2008/220 sz. törvény és ezáltal a Zöld Bizonylatos támogatási rendszer is több módosításon esett át, amelyek között voltak olyan módosítások is, amelyekre számított a piac, de többnyire meglepetésszerű, és a termelők érdekeinek ellentmondó módosítások voltak.

A következő részben a zöld-bizonylati rendszer módosulásairól fogunk írni a bizonylatok értékesítésének halasztása, illetve megújuló villamosenergia kötelező kvóta módosításának bemutatásával.

Szerző: Nagy-Bege Zoltán az Országos Energia Hatóság (ANRE), Szabályzó Tanácsának tagja.

A cikksorozat minden csütörtökön jelenik meg a www.thinkonomy.community-n.

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed