Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Amennyiben még mindig nem vesztek el a célkitűzések, vállalások és kvóták rengetegében és még mindig érdekli Önöket a romániai energetikai piac, akkor itt van az a pillanat, amikor felvázolom azt a támogatási rendszert, amelynek célja az, hogy 2020-ra Románia elérje a 20%-os kötelező kvótát, ezáltal a teljesítse a 38%-os nemzeti célkitűzést, ami hozzájárul a 24%-os vállalás teljesítéséhez.

Romániának, mint EU tagállamnak ahhoz, hogy egy adott támogatási rendszert alkalmazhasson, az Európai Bizottság engedélyére van szüksége. Ennek az engedélynek a megszerzése három évet vett igénybe. Az Európai Bizottság 4938/2011 sz. Határozata engedélyezte a Zöld Bizonylatos támogatási rendszert, amely 2011 novemberétől lépett érvénybe, pontosan három évvel a törvény megjelenése után.

A Zöld Bizonylatos támogatási rendszer bemutatása:

Minden villamosenergia termelő, aki megújuló erőforrásból termel villamosenergiát, a megtermelt villamosenergia-mennyiség függvényében jogosult egy bizonyos számú Zöld Bizonylatra. A Zöld Bizonylatok folyósításának feltétele a megtermelt villamosenergia a szabad villamosenergia piacon történő értékesítése. Az állam nem biztosít kötelező átvételt a megtermelt villamosenergiára, azt szabad piaci, versenykörülmények között kötelesek értékesíteni a termelőknek.

level

Zöld bizonylat – Forrás: www.warthenergy.ro

A termelők által kapható Zöld Bizonylatok száma az erőforrás típusától és a biomassza, biogáz esetében a használt technológiától is függ.

Zöld Bizonylatok száma erőforrástól és technológiától függően     

  Megújuló erőforrás típus ZB szám/MWh Megjegyzés
1 Víz (max 10MW) 3 Régi, feljavított vízi erőművek esetében 2 ZB/MWh 10 évig
2 Nap 6  
3 Szél 2 (2017-ig)  
1 (2018-tól)  
4 Biomassza 1: fahulladék,  növényi hulladék, állati hulladék, erdészeti hulladék stb. 2 Kapcsolt termelés (CHP) estén +1 ZB minden MWh magas hatásfokú villamosenergia után
5 Biomassza 2: termesztett energia növények 3  
6 Depónia, szennyvíz tisztítók iszapjából képződő gáz 1  

  A támogatási rendszer – a feljavított vízi erőművek kivételével – 15 évig jár a termelés beindításának pillanatától. A Zöld Bizonylatok értékét a törvény szabályozza, megszabva azok minimum (27 Euró) és maximum (55 Euró) értékét. Ezeket az értékeket az Országos Energia Hatóság évente korrigálja az Eurózóna inflációjával. Jelenleg a Zöld Bizonylatok korrigált értéke a következő:

  • Minimum érték: 29,280 Euró/ZB
  • Maximum érték: 59,647 Euró/ZB

A Zöld Bizonylatokat a megújuló villamosenergia termelők a villamosenergia szolgáltatóknak adhatják el, akiknek kötelességük az általuk, a fogyasztóknak szolgáltatott villamosenergia-mennyiség függvényében egy bizonyos számú Zöld Bizonylatot vásárolniuk. Ezt a mennyiséget a Kötelező Zöld Bizonylat kvóta határozza meg. Itt zárul be a kör a fogyasztók, a termelők és a szolgáltatók között. A támogatási rendszer „finanszírozói” gyakorlatilag a villamosenergia-fogyasztók.

green certici

Finanszírozók a villamosenergia fogyasztók – Forrás: www.argoit.com

A Kötelező Zöld Bizonylat kvóta az a Zöld Bizonylat mennyiség, amit egy bizonyos évben a villamosenergia-szolgáltatók minden 1 MWh, a végső fogyasztóknak szolgáltatott villamosenergia után kötelesek megvásárolni.

A kötelező Zöld Bizonylat kvótát a következő képlet segítségével lehet kiszámítani:

kepelet

Ahol, KZB – Kötelező Zöld Bizonylat kvóta (ZB/MWh) QZB – egy naptári év alatt kibocsájtott Zöld Bizonylat szám (ZB) QVE – éves nettó villamosenergia fogyasztás (MWh)  

A fenti képlet mindaddig alkalmazható, amíg a megújuló villamosenergia kötelező kvótát el nem éri az ország. Azokban az években, amikor a kötelező kvótát eléri vagy túlteljesíti az ország, a Zöld bizonyítvány kvóta kiszámításához, csak a kötelező kvóta eléréséhez szükséges megújuló villamosenergia után kiadott Zöld Bizonylatot használjuk, a kötelező kvóta fölött termelt megújuló villamosenergiának megfelelő Zöld Bizonylataitokat pedig nem számoljuk bele.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azokban az években, amikor Románia túlteljesíti a Megújuló villamosenergia kötelező kvótát, minden termelő megkapja ugyan a termelése után jogosan járó Zöld Bizonylat számot, de a villamosenergia-forgalmazók nem kötelesek a teljes mennyiséget felvásárolni, csak az éves Megújuló villamosenergia kötelező kvóta szintjének megfelelő számú Zöld Bizonylatot. Így alakul ki egy reális verseny a megújuló villamosenergia-termelők között nem csak a villamosenergia-piacon, hanem a Zöld Bizonylatok piacán is, és a Zöld Bizonylat túlkínálatnak (nagyobb kínálat mint kereslet) köszönhetően azok piaci ára a minimum ár közelében alakul, ami egyértelműen a fogyasztóknak jelent előnyt, mert csökken a hozzájárulásuk a támogatási rendszerhez.

Abban az esetben, ha egy villamosenergia-szolgáltató nem teljesíti a kiszabott éves kötelező Zöld Bizonylat kvótát, minden meg nem vásárolt Zöld Bizonylat után 110 Euró büntetést kell fizetnie (időközben ez a 110 Euró, ami ugyancsak évente korrigálható az Euró zóna inflációjával, 119,293 Euróra nőtt).

Az alábbi táblázatban látható, hogy hogyan alakult 2011–2014 között a kibocsájtott Zöld Bizonylat szám, az éves kötelező Zöld Bizonylat kvóta, és milyen hatása volt a támogatási rendszernek a villamosenergia végső fogyasztói árára.

A támogatási rendszer hatása az villamosenergia árára    

Évek

2011

2012 2013

2014*

ZB szám

1.752.794

5.547.302 9.228.000

10.890.889

ZB kvóta (ZB/MWh)

0,03746

0,1188 0,224

0,237

Árhatás (euró/MWh) – a fogyasztók ennyit fizetnek minden MWh után, hogy fenntartsák a támogatási rendszert

2

6 10

8

*=becslés 2011 és 2013 között a teljes kibocsájtott Zöld Bizonylat mennyiség felvásárlásra került, mert Románia nem érte el a Megújuló villamosenergia kötelező kvótát. Ebben az időszakban minden kibocsájtott Zöld Bizonylatot beleszámoltak az éves kötelező Zöld Bizonylat kvótába, így gyakorlatilag minden egyes Zöld Bizonylatnak piacot teremtett az Országos Energia Hatóság.

 

green-energy

Forrás: www.nineoclock.ro

2014 az első év, amikor várhatóan a Megújuló villamosenergia kötelező kvóta túl lesz teljesítve, ezért csak az éves Megújuló villamosenergia kötelező kvóta (11,1%) szintjének megfelelő Zöld Bizonylat szám (10.890.889 ZB) alapján számolják ki az éves kötelező Zöld Bizonylat kvótát. Ez azt jelenti, hogy 2014. az első év, amikor felvásárló piac hiányában számos Zöld Bizonylat eladatlan marad.

A Zöld Bizonylatok érvényessége a kezdetekben 16 hónap volt, ezt utólag lecsökkentették 12 hónapra, ami újabb nyomást helyezett a termelőkre, akik kénytelenek a csökkenő kereslet mellett rövidebb idő alatt értékesíteni a Zöld Bizonylatokat.

Szerző: Nagy-Bege Zoltán az Országos Energia Hatóság (ANRE), Szabályzó Tanácsának tagja.

A cikksorozat minden csütörtökön jelenik meg a www.thinkonomy.community-n.

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed