Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Az energetikai kérdés egyre inkább összefonódik a modern gazdaság és a társadalmi fenntarthatóság kérdésével, ezért az elkövetkezőkben egy mélyebb elemzést teszünk közzé a megújuló energetika helyzetéről és ösztönzési rendszereiről Romániában. A szerző nem más, mint Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energia Hatóság (ANRE), szabályozó tanácsának tagja. Az elkövetkezőkben a szerző tollából megtudhatjuk azt, hogy „ami a megújuló energia termelésére irányuló támogatási politikát illeti, Románia egy nagyon jó példa lehet arra, hogy miként lehet viszonylag rövid idő alatt nagyon látványos eredményeket elérni az új termelőkapacitások létesítése és a megújulóenergia-termelés terén, de ugyanakkor tüzetesen kielemezve a támogatási rendszert és annak sorozatos változtatásait, arra is jó példa lehet, hogy milyen hibákat ajánlott elkerülni ahhoz, hogy egy ilyen támogatási rendszer hosszú távon is fenntartható legyen”.

A cikksorozat kitér majd a támogatási rendszer bemutatására, személtetve az elért eredményeket, rávilágítva annak előnyeire, hátrányaira és hiányosságaira. De kezdjük rögtön az elején, hogy végig vezethessük az olvasót a romániai energetikai kérdések mezején.

Az előzményekről

Romániában figyelemreméltó hagyománya van a megújulóenergia-termelésnek, elsősorban a vízi erőműveknek köszönhetően. Az 1960-as években kezdődött az első nagy vízi erőmű építése a Dunán (Vaskapu I, Vaskapu II), az Olton (Vâlcea), az Argeșen (Vidraru), stb, amelyek nagyrésze a napjainkban is működőképes, és az ország villamosenergia fogyasztásának több mint egynegyedét fedezi.

rewenoble energy

Vízi erőmű Forrás: www.ecofriend.com

Ezekre a termelőkapacitásokra alapozva − de figyelembe véve az ország a többi típusú megújuló energiaforrásban is rejlő potenciálját − szabta meg az Európai Bizottság (EB) az Európa 2020 stratégia egyéni célkitűzései között Romániának a 24%-os megújuló energiaszintet a 2020-as évi össz bruttó energiafogyasztásból.

A cikksorozat minden csütörtökön fog megjelenni a thinkonomy.community-n.

 

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed