Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Amint több vidékfejlesztéssel foglalkozó szakértő is megjegyezte, Romániában rendkívül jó feltételek mellett lehet pályázni mezőgazdasági vállalatok korszerűsítésére. Ilyen jó feltételek Románia történelmében eddig még nem léteztek, és egyesek szerint a következő ciklusban nem is fognak többé létezni. Ezért fontos megérteni a pályázat feltételrendszerét, és minél hamarabb le kell hívni az adott támogatást.

www.agraragazat.hu

Lehetőségek a fiataloknak – Forrás: www.agroinform.com

A támogatás célja a Romániában működő mezőgazdasági vállalatok versenyképességének növelése új gépek, felszerelések, új épületek révén. Nagy eséllyel pályáznak a kis- és középvállalkozók, akik 12000-25000 SO (standard output) gazdasági egység között mozgó farmmal rendelkeznek. Az idén a pénzügyi allokáció a következő módon néz ki: – 72.021.933 euró a növénytermesztésben érdekelt vállalkozások számára, – 72.021.933 euró az állattenyésztésben érdekelt vállalkozások számára, – 41.155.391 euró a hegyvidéken tevékenykedő vállalatok számára, – 20.577.695 euró a családi vállalkozások számára. Kik pályázhatnak? Az adott támogatásra az 1307/2013 EU rendelet 4. cikke szerint meghatározott gazdák jogosultak, ezek közül pedig azok, akiknek a gazdasága Románia területén fekszik, illetve akik valamilyen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Az üzemméret legalább 8000 SO (standard output) nagyságú kell, hogy legyen. Új befektetések esetében az adott méretet a vállalkozás csak az üzleti terv végrehajtása után kell, hogy elérje. Mire lehet felhasználni a támogatást?

www.agraragazat.hu2 

Most kell és érdemes pályázni – Forrás: www.agraragazat.hu

– ingatlanok építésére, kiterjesztésére, modernizációjára, felszerelésére. – infrastruktúra fejlesztésére, beleértve az öntöző berendezés kiépítését, illetve a gáz-, víz-, elektromos energia ellátottság biztosítását. – termékek értékesítésére felhasznált épületek építésére, pótkocsik vásárlására, illetve marketing szolgáltatásokra. – gépek, felszerelések, segédeszközök vásárlására. – autóciszternák, autóizotermák, állatok szállítását szolgáló pótkocsik vásárlására. – facsemeték vásárlására, ültetésére. – szoftverek, licencek, szabadalmak vásárlására, lízingelésére lehet felhasználni. Figyelem! A támogatást nem lehet felhasználni állatok vásárlására.  

A támogatás mértéke 500.000 SO-ig terjedő gazdaságok esetében

A támogatás a felmerülő költségek 50%-át fedezi, és a következő esetekben 20%-kal nőhet:

1) Azok a vállalkozások, amelyek tulajdonosai 40 év alatti személyek, és akik mezőgazdasági tevékenységüket az elmúlt 5 évben kezdték. 2) Az integrált projektek esetében, ahol az üzleti tervet legalább két pályázattal finanszírozzák meg. 3) Az európai innovációs programból finanszírozott projektek esetében. 4) A hátráltatott vidékeken tevékenykedő vállalkozások esetében.

www.magro.hu

Pályázatok akár 10%-os önrésszel – Forrás: www.magro.hu

A felsorolt eseteken kívül a pályázat intenzitása nőhet, ha a tejes gazdaság környezeti elkötelezettségeknek van alávetve, vagy ha kihaló félben lévő állatokat birtokol, de összességében nem haladhatja meg a 90%-ot.

Előnyben részesülnek a szarvasmarhákat vagy melegházakat birtokoló farmok. Ugyancsak előnyös, ha a vállalkozás vállalja a nyersanyag legalább 50%-ának a feldolgozását, illetve előnyös, ha a pályázatot egy szövetkezet teszi le.

Az adott kiírás sokkal összetettebb, mint a múlt ciklusban hasonló tevékenységet támogató 121-es pályázat, viszont a követelmények a pályázó hosszú távú érdekeit képviselik. Az Unió különböző országaiban tevékenykedő mezőgazdasági vállalkozásokkal csak a termékek feldolgozásával, illetve a kis gazdák szövetkezésével lehet hatékonyan versenyezni.

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed