Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Április 30-án jelent meg az 513. számú, egy új készpénz-nyilvántartási regisztert bevezető Pénzügyminiszteri Rendelet, melynek alkalmazása kötelező minden olyan vállalkozás számára, ahol készpénzmozgás történik, valamint pénztárgép van használatban.

A vállalkozásoknak a megjelenést követő 5. munkanaptól már alkalmazniuk kell a rendeletet, ezt pedig a pénzügyi hatóságok ellenőrizhetik is ettől a dátumtól, azaz május 8-ától.

Eddig ezzel nem is lenne gond, csakhogy a cégtulajdonosoknak kötelező módon el kell készíteniük a regisztert a rendeletben megfogalmazott forma és tartalom alapján, amiről majd tájékoztatniuk kell az illetékes pénzügyi hatóságokat is. Az adott tájékoztatónak a következőket kell tartalmaznia:

  • a regiszter megnyitásának dátumát
  • a regiszterben található oldalak számát
  • a vállalkozás azonosító adatait

Az eredeti rendelet szerint ezt személyesen kellett volna benyújtani a pénzügyi hatóságoknál, de egy nappal a határidő előtt könnyítettek ezen, így elég postai úton is eljuttatni a tájékoztatást.

ANAF--ce-venituri-a-avut-in-2011

Készpénz – Forrás: www.business24.ro

Az új készpénz-nyilvántartási regiszter célja a minisztérium szerint az lenne, hogy ezentúl pontosan nyilvántartható legyen a pénztárgépben levő összeg, valamint a pénzzel dolgozó alkalmazottaknál levő pénz pontos összege, ami a későbbiekben segíti majd a pénzügyőrök munkáját az ellenőrzések során. A regiszternek a következő elemeket kell tartalmaznia a kitöltéskor:

  • kitöltés dátumát (nap-hónap-év sorrendben)
  • kitöltő teljes nevét és beosztását
  • a pénzösszeget, ami a kitöltő személynél található a munkaprogram kezdésekor
  • a bejegyzés pontos idejét óra-perc formában
  • az alkalmazott aláírását

Amint az az előbbiekből is látszik, az alvállalkozás minden egyes alkalmazottja ki kell, hogy töltse az adott regisztert a munkaprogramja kezdésekor, amennyiben készpénzzel dolgozik. Ez az intézkedés nagyban meg fogja növelni a vendéglátó- valamint kereskedelmi egységekben a plusz adminisztratív munka mennyiségét. A rendelet azt is megfogalmazza, hogy annak ellenére, hogy az alkalmazottak töltik ki, a vállalkozás tulajdonosa vagy ügyvezetője felel annak pontosságáért.

Fontos kiemelni, hogy a regiszter használatára csak a kasszagéppel rendelkező vállalatok kötelesek. A regiszter megvásárolható, de nem szabványosított, csak kötelező elemeket tartalmaz, a pénzügynél nem kerül bejegyzésre, megkezdését valamint a teljesen kitöltött regisztert kötelező lejelenteni. Létrehozásához egy A4-es füzetet ajánlanak, kinézetét pedig az 513. számú Pénzügyminiszteri Rendelet szabályozza. Javítások, törlések a regiszterben nem megengedettek.

A regisztert ellenőrzés esetén kötelező felmutatni, ennek hiánya esetén a hatóság 9000 RON-ig terjedő büntetéssel sújthat.

Registru-de-bani-personali

Saját pénz regiszter modell – Registru de bani personali – Forrás: www.mdm.ro

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a regiszterben szereplő adatok hitelessége ellenőrzésére az egyetlen mód az alkalmazottak felkérése a náluk levő pénzösszeg bemutatására. Átkutatásra az ellenőröknek nincs felhatalmazásuk.

Azok a cégek, melyek nem tesznek eleget a lejelentési kötelezettségnek az előírt határidőn belül, nem számíthatnak büntetésre, hiszen a rendeletben nincs büntetés meghatározva. Ugyanakkor a regiszter használata kötelező azok számára is, akik nem jelentették ezt le a pénzügyi hatóságnál, illetve azok számára is, akik például belső szabályzat vagy a tevékenységből adódóan nem fogadnak el borravalót.

A személyes pénz bevallásának ötlete nem újkeletű, hasonló előírások érvényben voltak már 2007. és 2008. között is, mégpedig a 47/2007. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által. Ez a rendelet 2008-ban visszavonásra került azzal az érveléssel, hogy a rendelettel a kormány megszegte az Alkotmány 53. cikkelyét, korlátozván az állampolgárok szabadsághoz való jogát.

A határozat messze nem meríti ki a gyakorlati helyzetek sokaságát. Sok kérdés még tisztázásra vár, például, hogy hogyan követhető nyomon a napközben bekövetkező változás az alkalmazottaknál levő pénzösszegnél, mi történik a pizzafutárnak vagy a taxisofőrnek adott borravalóval, de ezekre a kérdésekre valószínűleg csak a gyakorlat adja meg majd a választ.

A cikk szerzői: Vásárhely Zsuzsa és Szilveszter Norbert

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed