Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Kötelező kvóta” vs. „nemzeti célkitűzés” − 2. rész

Európa 2020 Stratégia 

Az Európa 2020 stratégia Energia és Éghajlatváltozás című fejezetben Románia a megújulóenergia-termelésre vonatkozó célkitűzését az EU27 20%-os átlagértékénél magasabb mértékben határozta meg. Ezt a vállalást elsősorban a már létező vízi erőművek termelésére alapozták, de már akkor (2007) életben volt egy (nem túl ösztönző) támogatási rendszer a megújulóenergia-termelésre, valamint előkészületben volt a jelenlegi „zöld bizonylatos” támogatási rendszer is, ami kiegészíteni hivatott a létező nagy vízi erőművek termelését, ezzel hozzájárulva a célkitűzések eléréséhez.

Európa 2020 célkitűzések

EU27 célkitűzés Vállalt értékek
EU27 Magyarország Románia

Energia és Éghajlatváltozások (20/20/20)

Az üvegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentése 20% 10% 20%
Az energiahatékonyság növelése 20% 10%             19%
A megújuló energia részaránya az össz energia fogyasztásból 20% 13% 24%

 

A 2010-ben véglegesített Megújuló Energiára vonatkozó Nemzeti Cselekvési Terv (MENCsT) már konkrétabb számokat fogalmaz meg. Tekintettel arra, hogy a 24%-os célkitűzés a megújuló villamosenergia mellett a megújuló hőenergiát, valamint a szállításban használt, megújuló energiaforrásból nyert üzemanyagokat is magába foglalja, szükséges volt ezen kategóriákon belül is meghatározni a célkitűzéseket.

[energy-renewable

Megújuló energia – Forrás: www.multitech.com

A továbbiakban ez a tanulmány csak a villamosenergiára vonatkozó elemzéseket tartalmaz, ugyanis a zöld bizonylatos támogatási rendszer is csak a megújuló villamosenergia termelést hivatott ösztönözni, így mérhető eredményeket is csak ezen a téren produkált.

„Kötelező kvóta” és „nemzeti célkitűzés”

A MENCsT meghatározza a célkitűzéseket, ami a megújuló villamosenergia részarányát illeti az össz bruttó villamosenergia-fogyasztásból, valamint a támogatásban részesülő megújuló villamosenergia részarányát az össz bruttó villamosenergia-fogyasztásból.

sunfileds.co.ul

Zöld energia – Forrás: www.sunfileds.co.ul

Erre azért volt szükség, mert Romániának nem volt szándékában a már létező és viszonylag hatékonyan, alacsony költségekkel működő vízi erőműveket támogatni a zöld bizonylatos támogatási rendszerrel. A 2008-ban megjelenő erre vonatkozó 220. számú törvény le is szögezi, hogy csak a 10 MW alatti termelőkapacitással rendelkező vízi erőművek részesülnek a támogatási rendszerben. A vízienergia az egyetlen megújuló erőforrás típus, amelynél ilyen korlátozás van a törvényben, az összes többi erőforrás típus esetében nincs semmiféle korlátozás ami a teljesítményt illeti.

Amint említettem, a MENCsT és a 2008/220 sz. törvény bevezet két újabb kifejezést, amelyek a megújuló energia vállalásokat, célkitűzéseket illeti:

  • Megújuló villamosenergia nemzeti célkitűzés, ami nem más, mint a megújuló villamosenergia részaránya az össz bruttó villamosenergia fogyasztásból. Ez magába foglalja az összes megújuló energia termelőkapacitás termelését, függetlenül attól, hogy részesül támogatásban vagy nem.
  • A Megújuló villamosenergia kötelező kvóta a támogátásban részesülő megújuló villamosenergia részarányát jelenti az össz bruttó villamosenergia fogyasztásból. A különbséget a két érték között tehát a támogatásban nem részesülő, nagy vízi erőművek termelése adja.

Megújuló villamosenergia nemzeti célkitűzés 

Év

2010 2015

2020

Megújuló villamosenergia részaránya az éves bruttó összfogyasztásból

33%

35%

38%

 

A Megújuló villamosenergia nemzeti célkitűzés a villamosenergia-termelés hozzájárulását mutatja az ország 2020-as kötelező vállalásához, a 24%-os célkitűzés eléréséhez, amely, amint említettem már nem csak a villamosenergiát foglalja magában, hanem a megújuló hőenergiát és a megújuló üzemanyagokat is.

renewable-energy

egújuló energia – Forrás: oag.ca.gov

A Megújuló villamosenergia kötelező kvóta bevezetésére azért volt szükség, mert nyilvánvalóan a nagy vízi erőművek termelése nem elegendő a 38%-os, ill. a 24%-os célkitűzések teljesítésére, ezért mindenképpen szükség volt új termelőegységekre, amelyek csakis egy támogatási rendszer hatására jelenhettek meg. A kötelező kvóta által szándékszik az állam jelezni, hogy mi az a villamosenergia mennyiség (vagy részarány az összfogyasztásból), amire számít ezektől az új termelőegységektől, és amire hajlandó támogatást adni, azért, hogy a 2020-as vállalásokat teljesíteni tudja.

Megújuló villamosenergia kötelező kvóta     

Évek

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

Támogatott megújuló villamosenergia részaránya az éves bruttó összfogyasztásból

8,3%

10% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 19,5%

20%

 

Ebből a táblázatból és ezekből a kötelező kvótákból egyértelműen kitűnik, hogy Románia évről évre növelni szeretné a támogatott megújuló villamosenergia-mennyiséget, vagy annak részarányát az összfogyasztásból. Ez egy nagyon fontos jelzés a befektetőknek. Felmérve, hogy egy adott pillanatban hol áll az ország ennek a kvótának a teljesítésében, rögtön kikövetkeztethető, hogy mi az a termelőkapacitás, ami még szükséges ahhoz, hogy ezt a kötelező kvótát Románia teljesítse.

Felhívnám a figyelmet a „kötelező” szóra. Gyakorlatilag azért kötelező ez a kvóta, mert míg a nagy vízi erőművek termelése adott, viszonylag állandó és korlátolt érték, addig a támogatott erőművek termelése „kötelező” ahhoz, hogy a 38% és a 24% elérhető legyen. Ezeket a vállalásokat, mint kötelező teljesítendő éves szintek, Románia leközölte és vállalta az Európai Bizottság előtt is.

Szerző: Nagy-Bege Zoltán az Országos Energia Hatóság (ANRE), Szabályzó Tanácsának tagja.

A cikksorozat minden csütörtökön fog megjelenni a www.thinkonomy.community-n.

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed