Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Környezetvédelmi Kihívások a Mindennapokban: Az Első Nagy Lépés – Environmental Challenges in Everyday Life: The First Big StepKörnyezetvédelmi Kihívások a Mindennapokban: Az Első Nagy Lépés –

Grundban, 2023. szeptember 21-én este hat órakor izgalmas beszélgetésre gyűltünk össze a divatipar fenntarthatóságának fontos témakörében. A rendezvény fókuszában a divatipar és a környezetvédelem közötti kapcsolat átgondolása állt, új és innovatív szempontok alapján. – Az Ab Ovo egyesület szevezésében

A kerekasztal beszélgetés központi témája a közgazdasági megközelítés volt, mely során a fenntartható divatmarketing kérdéseit és kihívásait jártuk körül. Szilágyi-Csüllög Mónika, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának doktorjelöltje és a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója volt az esemény vendégelőadója, aki széles körű szakértelmével és tapasztalatával vezette a beszélgetést.

Az est során először áttekintettük a környezetvédelmi kihívásokat, amelyek napjainkban súlyos terhet jelentenek a divatipar számára. Ezek között szerepelnek az energiafelhasználás, a vízszennyezés, a textilipari hulladék és az állatokat érintő etikai kérdések. Ezek a problémák nem csupán a termelési folyamatokat érintik, hanem az egész iparág hitelességét és fenntarthatóságát is kérdésessé teszik.

A fenntartható divat és marketing megközelítések bemutatásakor fontos hangsúlyt fektettünk arra, hogy milyen új irányokat lehetne keresni a divatiparban annak érdekében, hogy környezetbarátabbá és etikusabbá váljon. Szilágyi-Csüllög Mónika a legfrissebb kutatási eredményeket és példákat mutatott be arról, hogyan lehetne hatékonyan ötvözni a divatot és a fenntarthatóságot.

Az interaktív párbeszéd során a résztvevők aktívan bekapcsolódtak a diskurzusba, kifejezve véleményüket, felvetve kérdéseket és osztozva saját tapasztalataikban. A környezetvédelmi kihívások és a fenntartható divat terén dolgozó szakértők közötti párbeszéd kiemelten fontos volt ahhoz, hogy komplexebb megértést és megoldásokat találjunk ezen a területen.

Az esemény végén úgy éreztük, hogy sikerült mélyrehatóan megvizsgálnunk a divat és fenntarthatóság kapcsolatát, valamint kritikusan szemügyre vennünk a felmerülő kihívásokat és kérdéseket. Az este során szerzett új ismeretek és az értékes gondolatok új lendületet adnak a fenntartható divat iránti elkötelezettségünknek és a további kutatásoknak és cselekvéseknek is.

ENGL:

Environmental Challenges in Everyday Life: The First Big Step – With Ab Ovo

On the evening of September 21, 2023, at six o’clock, an exciting discussion took place at Grund focusing on the important topic of sustainability in the fashion industry. The event aimed to reconsider the relationship between the fashion industry and environmental protection based on new and innovative perspectives.

The central theme of the roundtable discussion was the economic approach, during which we explored the issues and challenges of sustainable fashion marketing. Mónika Szilágyi-Csüllög, a doctoral candidate at the ELTE Doctoral School of Psychology and lecturer at Budapest Metropolitan University, was the guest speaker at the event, guiding the discussion with her extensive expertise and experience.

During the evening, we first reviewed the environmental challenges that currently pose a significant burden on the fashion industry. These include energy consumption, water pollution, textile waste, and ethical issues related to animals. These problems not only affect production processes but also raise questions about the credibility and sustainability of the entire industry.

When presenting sustainable fashion and marketing approaches, we emphasized the importance of exploring new directions in the fashion industry to make it more environmentally friendly and ethical. Mónika Szilágyi-Csüllög presented the latest research findings and examples of how fashion and sustainability could be effectively combined.

During the interactive dialogue, participants actively engaged in the discourse, expressing their opinions, raising questions, and sharing their own experiences. The dialogue between experts working on environmental challenges and sustainable fashion was crucial for achieving a deeper understanding and finding solutions in this field.

At the end of the event, we felt that we had thoroughly examined the relationship between fashion and sustainability, critically assessed the emerging challenges and questions. The new knowledge gained and valuable thoughts will provide fresh impetus to our commitment to sustainable fashion and further research and actions.

Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed