Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A 2017-es év eleje jelentős kedvezményeket hozott a vállalkozások számára, hiszen 2017 február 1.-től, az 1/2017-es számú Törvény (Legea nr.1/2017) értelmében, bármilyen bejegyzés (vállalkozás létrehozásának vagy módosításának beiratása) illeték- és díjszabásmentesen (scutire de taxe, tarife) eszközölhető a Cégjegyzékben.

Habár a díjszabásmentesség szinte egy éve létezik és jelen pillanatban is érvényben van, mégis kevés vállalkozni vágyó vagy már vállalkozással rendelkező tud róla. Így hasznosnak tartjuk ezt a témát kifejteni és minél szélesebb körben terjeszteni.

Az egyetlen, érvényben maradt fizetési kötelezettség a bejegyzéssel kapcsolatos törvény által megszabott iratoknak a Hivatalos Közlönyben (Monitorul Oficial) való megjelentetésre vonatkozik: ezért 122 lejt számolnak fel az érdekeltnek 2000 karakterenként.

Amennyiben tehát vállalkozna, az alábbi jogi személyek :

– korlátolt felelősségű társaság (societate cu răspundere limitată)

részvénytársaság (societate pe acțiuni)

betéti társaságok (societate în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni)

– közkereseti társaság (societate în nume colectiv)

– szövetkezeti társaságok (societăți cooperative)

– európai társaságok, szövetkezetek, gazdasági érdekcsoportok (grup de interes economic)

bármelyikének megalapítása február 1.-től, az eddig alkalmazott 250 lejes bejegyzési illeték (taxa de înmatriculare) fizetése nélkül történik. Ugyanakkor, a jogszabály mentesít ezen összeg 60%-át képező illeték kifizetése alól is amellyel ezidáig a felszámolási alaphoz kellett hozzájárulni.

Egy konkrét példával bemutatva: egy korlátolt felelősségű társaság bejegyzése esetén, a fizetendő illeték csupán a Hivatalos Közlönyben való megjelenítés díjszabását foglalja magába, ami 122 lejt jelent az esetek többségében mivel a bejegyzésről szóló döntés kivonata tétetik közzé és ez, általában, nem haladja meg a 2000 karaktert.

Bármilyen típusú, már bejegyzett vállalkozásra vonatkozó utólagos változtatás szintén ingyen történik: az 1/2017-es számú Törvény felmentést ad az eddig esedékes 24 lejes (egyszeri műveletes módosítás/ menţiune simplă), illetve 220 lejes (több műveletes módosítás/ menţiune cu două sau mai multe operaţiuni ) illeték fizetése alól valamint – a már fent említett – ezen összegek 60%-át jelentő hozzájárulási kötelezettség alól is.

A magánszemélyként kezelt vállalkozási formák esetében, amennyiben a választása ezen formára esik:

– egyéni vállalkozások ( întreprindere individuală)

– családi vállalkozások (întreprindere familială)

– engedélyezett természetes személyek (persoană fizică autorizată)

ugyancsak eltörlődött a 90 lejes bejegyzési- valamint a 45 lejes, a változtatások eszközléséért fizetett illeték.

Fontos tudni: a fent említett illetékek eltörlése mellett bizonyos díjszabások érvényben maradtak.

Tehát, az új jogszabály értelmében, a cégjegyzékben szereplő adatokról szóló bizonylatok (certificate), kivonatok (extrase), másolatok (copii) kibocsátása a kérelmező zsebét terheli továbbra is. Konkrétan, a következő kérelmek/kérések orvoslása jár fizetési kötelezettséggel:

– alapvető adatok kibocsátására, mint amilyenek: megnevezés, jogi forma, egyedi azonosító, székhely, élettartam, állapot, fő tevékenység, alaptőke, ügyintéző személye, társult felek, részvényesek – vonatkozó kérelem megoldásáért 8 lejt számolnak fel cégenként;

– bővebb adatok kibocsátására, ami alatt a az alapvető adatok mellé a következőket is értjük: másodlagos tevékenységre, engedélyezett tevékenységre, alegységek képviselőire, ügyintézőire, a cenzorra, az éves pénzügyi helyzetre irányuló információk  vonatkozó kérelem megoldásáért 24 lejt számolnak fel cégenként;

– a cég történelméről szóló jelentés kibocsátása 250 lejt jelent az érdekeltnek;

– statisztikai adatokat cégenként 9 lejért szolgáltatnak;

– cégtanusítványt (certificat constatator) 45 lejért bocsátanak ki.

Végezetül, az alapító- vagy változtató okiratok cégjegyzékbe vételét kérelmezők igénybe vehetik a Cégjegyzéknél dolgozók segítségét, ez a szolgáltatás szintén izetésköteles.

 
(Borbély Erika, jogász, Székelyudvarhely – Bertici Edit, ügyvéd, Kolozsvár)
 
Ajánlom másnak is

Írd meg a véleményed